Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00-10.00)

1.

Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd arno yn amodol ar rai mân newidiadau.

 

(10.00)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

2.2        Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Leanne Wood AC.

 

 

(10.00-10.45)

3.

Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 3

Gareth Morgan, Cynghorwyr Hawliau Lles Cymru

Susan Lloyd-Selby, Ymddiriedolaeth Trussell

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Gareth Morgan, Cynghorwyr Hawliau Lles Cymru

·       Susan Lloyd-Selby, Ymddiriedolaeth Trussell

 

(10.45-11.30)

4.

Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 4

Matthew Kennedy, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Sam Lister, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Will Atkinson, Cartrefi Cymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Matthew Kennedy, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

·       Sam Lister, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

·       Will Atkinson, Cartrefi Cymunedol Cymru

 

(11.30-12.15)

5.

Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 5

Rachel Cable, Oxfam Cymru

Samia Mohamed

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

   Rachel Cable, Oxfam

   Samia Mohamed

 

 

(12.15)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(12.15-12.30)

7.

Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 3, 4 a 5