Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 27 Mehefin 2019 09.00, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AC Aelod Yn bresennol
Leanne Wood AC Aelod Ymddiheuriadau
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Yan Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Hannah Johnson Ymchwilydd Yn bresennol
Megan Jones Ymchwilydd Yn bresennol
Susan Lloyd Selby Tyst Yn bresennol
Gareth Morgan Tyst Yn bresennol
Matthew Kennedy Tyst Yn bresennol
Sam Lister Tyst Yn bresennol
Will Atkinson Tyst Yn bresennol
Rachel Cable Tyst Yn bresennol
Samia Mohamed Tyst Yn bresennol