Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod anffurfiol (13.00-13.30)

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Llythyr at Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

(13.30-14.15)

3.

Covid-19: Trafnidiaeth Gyhoeddus - Trafnidiaeth i Gymru

James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

Egwyl (14.15-14.25)

(14.25-15.25)

4.

Covid-19: Manwerthu, Lletygarwch a Thwristiaeth

Sara Jones, Consortiwm Manwerthu Cymru

Andrew Campbell, Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru

Yr Athro Nigel Morgan, Ysgol Lletygarwch a Rheoli Twristiaeth, Prifysgol Surrey

David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, Lletygarwch y DU

(15.25)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(15.25-15.45)

6.

Preifat

COVID-19: Ystyried tystiolaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu