Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/04/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Ni chafwyd ymddiheuriadau, ac nid oedd dirprwyon

Cyhoeddodd Joyce Watson MS ei bod yn aelod o UNITE a dywedodd Hefin David MS ei fod yn aelod o Unsain

(14.00-15.00)

2.

COVID-19: Panel Cymorth Busnes a Swyddi 1

Joshua Miles, Rheolwr Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Adrian Greason-Walker, Eiriolwr Polisi, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Leighton Jenkins, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, CBI Cymru

 

Cofnodion:

2.1 Roedd Ian Price Cyfarwyddwr CBI Cymru yn dirprwyo ar ran Leighton Jenkins, Cyfarwyddwr Cynorthwyol CBI Cymru.

2.2 Atebodd Joshua Miles, Rheolwr Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru, Adrian Greason-Walker, Eiriolwr Polisi, Cynghrair Twristiaeth Cymru ac Ian Price Cyfarwyddwr CBI Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

2.3 Mae Joshua Miles wedi cytuno i roi mwy o fanylion i'r Pwyllgor am arolwg y coronafeirws a gomisiynwyd gan Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

(15.10-16.10)

3.

COVID-19: Panel Cymorth Busnes a Swyddi 2

Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro, Cyngres yr Undebau Llafur Cymru

Mike Payne, Uwch Drefnwr, Cymru a De Orllewin, Undeb GMB

Peter Hughes, Ysgrifennydd Rhanbarthol, UNITE Cymru

Cofnodion:

3.1 Atebodd Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro Cyngres yr Undebau Llafur Cymru, Mike Payne, Uwch Drefnwr Cymru a De Orllewin, Undeb GMB a Peter Hughes, Ysgrifennydd Rhanbarthol UNITE Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(16.10-16.30)

5.

Preifat

COVID-19: Ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gyflwynwyd yn y sesiwn. 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu