Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/10/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.30)

2.

Sesiwn dystiolaeth: Taliadau cadw yn y sector adeiladu

Yr Athro Rudi Klein, Bargyfreithiwr, Pennaeth y Grŵp Contractwyr Peirianneg Arbenigol (SEC)

Catherine Griffith-Williams, Swyddog Gweithredol Cenedlaethol Cymru, Grŵp SEC

Kyle Spiller MCIOB, Cyfarwyddwr SAM Drylines Ltd (yn cynrychioli Sefydliad Adeiladu Siartredig Cymru)

Ifan Glyn, Uwch-gyfarwyddwr Hyb/Cyfarwyddwr Cymru, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr

Dogfennau ategol:

(10.30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4

(10.30-11.00)

4.

Trafod y dystiolaeth: Taliadau cadw yn y sector adeiladu