Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 29/01/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant

Diolchodd y Cadeirydd i Bethan Sayed AC am ei gwaith ar y Pwyllgor a chroesawodd Helen Mary Jones AC

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr gan Lywodraeth Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.30-10.15)

3.

Craffu ar Wasanaethau Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau

Bill Kelly, Cyfarwyddwr Llwybrau, Cymru a’r Gororau, Network Rail

James Price, Prif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru

Lee Jones, Cadeirydd Keolis Amey Wales Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Chris Pearce, James Price a Lee Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

(10.30-11.15)

4.

Craffu cyffredinol ar Trafnidiaeth Cymru

James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

Scott Waddington, Cadeirydd Trafnidiaeth Cymru

Cofnodion:

4.1 Atebodd James Price a Scott Waddington gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 6

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(11.15-11.30)

6.

Papur cwmpasu: Tasglu'r Cymoedd

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu