Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 27/02/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau, nid oedd dirprwyon ac nid oedd buddiannau i’w datgan

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth ynghylch Cysylltedd Awyr Rhanbarthol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.2

Adroddiad y Grŵp Meysydd Awyr Rhanbarthol a Busnes ynghylch Model Ôl-troed Carbon Cymhariaeth Foddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

2.3

Llythyr gan Brif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru ynghylch adroddiad y Grŵp Meysydd Awyr Rhanbarthol a Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.4

Llythyr gan y Brif Weinidog Cymru at y Prif Weinidog ynghylch HS2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

(09.30-10.45)

3.

Gradd-brentisiaethau: Y Sector Addysg Uwch

Dr David Blaney, Prif Weithredwr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Bethan Owen, Dirprwy Brif Weithredwr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Yr Athro Julie Lydon OBE, Cadeirydd Prifysgolion Cymru

Kieron Rees, Pennaeth Materion Allanol a Pholisi, Prifysgolion Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Bethan Owen, Dirprwy Brif Weithredwr Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, yr Athro Julie Lydon, Cadeirydd Prifysgolion Cymru a Kieron Rees, Pennaeth Materion Allanol a Pholisi, Prifysgolion Cymru. gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(10.55-11.40)

4.

Gradd-brentisiaethau: Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith

Iestyn Davies, Prif Swyddog Gweithredol, Colegau Cymru

Matthew Williams, Cyfarwyddwr Gweithredol Dysgu yn Seiliedig ar Waith, Coleg Penybont

Jeff Protheroe, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Iestyn Davies, Prif Swyddog Gweithredol Colegau Cymru, Matthew Williams, Cyfarwyddwr Gweithredol Dysgu Seiliedig ar Waith, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr a Jeff Protheroe, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

4.2 Rhoddodd Jeff Protheroe wybodaeth ychwanegol i'r Pwyllgor am y Model Cyfrifo Cost Gweithgareddau mewn perthynas â chyllid ar gyfer prentisiaethau sylfaen

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu