Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/10/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr oddi wrth Syr Derek Jones – Kelios UK

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.2

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Syr Derek Jones – Kelios UK

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.30-10.30)

3.

Comisiynydd Traffig Cymru: Sesiwn graffu flynyddol

Nick Jones, Comisiynydd Traffig Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Nick Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(10.45-11.30)

4.

Caffael Cyhoeddus yn yr Economi Sylfaenol – Gweithwyr Caffael Proffesiynol

Ian McPherson – MCP2

Cofnodion:

4.1 Atebodd Ian McPherson gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu