Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/10/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch Comisiynydd Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.2

Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Cadeirydd newydd Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd Cyf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.45-10.45)

3.

Craffu ar yr adroddiad blynyddol gyda Banc Datblygu Cymru

Gareth Bullock, Cadeirydd Bwrdd Banc Datblygu Cymru

Giles Thorley, Prif Weithredwr

David Staziker, Prif Swyddog Cyllid

Rhian Elston, Cyfarwyddwr Buddsoddi

Cofnodion:

3.1 Atebodd Gareth Bullock, Giles Thorley,  David Staziker a Rhian Elston gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

3.2 Bydd y Pwyllgor yn ysgrifennu at Fanc Datblygu Cymru i gael rhagor o fanylion am effaith bosibl Brexit ac eglurhad o'u ffigurau yn yr Adroddiad Blynyddol.

(11.00-12.00)

4.

Caffael cyhoeddus yn yr economi sylfaenol – Cymdeithasau Tai

Adrian Johnson – Cartrefi Conwy

Steve Cranston – Cymdeithas Tai Unedig Cymru

Cofnodion:

4.1 Atebodd Adrian Johnson a Steve Cranston gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(12.15-13.15)

5.

Caffael cyhoeddus yn yr economi sylfaenol - Academyddion

Yr Athro Kevin Morgan - Athro Llywodraethu a Datblygu

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Karel Williams, Athro Cyfrifeg a’r Economi Wleidyddol, Ysgol Fusnes Alliance Manceinion, Prifysgol Manceinion

Keith Edwards - Ymgynghorydd annibynnol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd yr Athro Kevin Morgan, yr Athro Karel Williams a Keith Edwards gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu