Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

(09.15-10.00)

2.

Cynaliadwyedd - Cyflwr Ffyrdd yng Nghymru

Steve Brooks, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Sustrans Cymru

Bridget Fox, Ymgyrchydd dros Gludiant Cynaliadwy, Ymgyrch dros Gludiant Gwell

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Steve Brooks a Bridget Fox gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

2.2 Cytunodd Steve Brooks i roi rhagor o fanylion am Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol a manylion am ffordd osgoi Caernarfon

(10.00-10.35)

3.

Panel yn cynrychioli busnesau bach - Cyflwr Ffyrdd yng Nghymru

Matt Williams, Cynghorydd Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach

Elgan Morgan, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Siambr Fasnach De Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Matt Williams ac Elgan Morgan gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(10.50-11.25)

4.

Panel yn cynrychioli busnesau mawr - Cyflwr Ffyrdd yng Nghymru

Mike Plaut, Cadeirydd, CBI Wales

Chris Sutton, Is-gadeirydd, CBI Wales

Leighton Jenkins, Cyfarwyddwr Cynorthwyol a Phennaeth Polisi, CBI Wales

Mike Colborne, Rheolwr Cydymffurfiaeth, Owens Group

Cofnodion:

4.1 Atebodd Mike Plaut, Ian Price, Leighton Jenkins a Mike Colborne gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

4.2 Cytunodd Leighton Jenkins i roi rhagor o fanylion am astudiaeth Fforwm Economaidd y Byd

(11.25-12.00)

5.

Model Buddsoddi Cydfuddiannol - Cyflwr Ffyrdd yng Nghymru

Chris Nott, Prif bartner, Capital Law

 

Cofnodion:

5.1 Atebodd Chris Nott a Stuart Pearson gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

6.

Papur(au) i'w nodi

6.1

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ynglŷn â sefyllfa'r Gymraeg mewn rhaglenni Prentisiaeth yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

6.2

Gohebiaeth ynghylch yr Ardoll Brentisiaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu