Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon

1.2 Dywedodd Lee Waters ei fod yn aelod o'r GMB

(09.30-10.30)

2.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 a'r Cynllun Gweithredu Economaidd - Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Marcella Maxwell, Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Sefydliadol a’r Rhaglen Newid

Simon Jones, Cyfarwyddwr, Seilwaith Economaidd

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Ken Skates AC, Andrew Slade, Simon Jones a Marcella Maxwell gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

2.2 Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cytuno i roi manylion pellach i'r Pwyllgor fel y trafodwyd yn y cyfarfod

(10.45-11.30)

3.

Datganoli'r pwerau cofrestru bysiau - Pwerau Newydd: Posibiliadau Newydd

Huw Morgan, Arweinydd Tîm Uned Cludiant Integredig, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (Yn cynrychioli CLlLC)

Margaret Everson, Cyfarwyddwr, Bus Users Cymru

Justin Davies, Cadeirydd, CPT Cymru

Jo Foxall, Rheolwr gyfarwyddwr, Traveline Cymru

Cofnodion:

3.1 Atebodd Huw Morgan, Margaret Everson, Justin Davies a Jo Foxall gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(11.30-12.15)

4.

Datganoli trwyddedau tacsis a cherbydau hurio preifat (PHV) - Pwerau Newydd: Posibiliadau Newydd

Paul O’Hara, Taxi Drivers of Cardiff

Claire Hartrey, Rheolwraig Tîm, Trwyddedu (Caerdydd), Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd ar Bro Morgannwg, Cynrychiolydd Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd (Cymru)

Mike Payne, Swyddog Gwleidyddol Rhanbarthol, Rhanbarth GMB Cymru a De Orllewin Lloegr

Cofnodion:

4.1 Atebodd Paul O'Hara, Mike Payne a Claire Hartrey gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor - cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu