Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o drafodion y cyfarfod (PDF 529KB) Gweld fel HTML (337KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

(10:00-10:40)

2.

Cwmni prydlesu cerbydau rheilffordd – Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Olivier Andre, Cyfarwyddwr Masnachol, Porterbrook Leasing Company

Stephen McGurk, Cyfarwyddwr Cyfreithiol a Chaffael, Porterbrook Leasing Company

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Olivier Andre a Stephen McGurk gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(10:40-11:20)

3.

Undebau llafur ym maes trafnidiaeth – Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Mick Cash, Ysgrifennydd Cyffredinol, Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffordd, Morwrol a Thrafnidiaeth (RMT)

Andrew Hudd, Aelod o'r Pwyllgor Gweithredol, Cymru a De-orllewin Lloegr, Cymdeithas Gysylltiedig y Peirianwyr Locomotifau a Diffoddwyr Tân (ASLEF)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Mick Cash ac Andrew Hudd gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11:30-12:30)

4.

Trafnidiaeth i Gymru – Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

James Price, Cadeirydd, Trafnidiaeth Cymru

Geoff Ogden, Rheolwr gyfarwyddwr, Trafnidiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd James Price a Geoff Ogden gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor