Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 29 Mawrth 2017 08.45, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hannah Blythyn AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Jeremy Miles AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Olivier Andre Tyst Yn bresennol
Stephen McGurk Tyst Yn bresennol
Mick Cash Tyst Yn bresennol
Andrew Hudd Tyst Yn bresennol
James Price Tyst Yn bresennol
Geoff Ogden Tyst Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Disgwyliedig
Sean Evans Ymchwilydd Disgwyliedig
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Jon Tomkinson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig