Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 136KB) Gweld fel HTML (121KB)

(09:45-10:45)

1.

Hyfforddiant craffu ariannol

Martin Jennings, Cyllid ac Ystadegau, Y Gwasanaeth Ymchwil

Cofnodion:

1.1 Cafodd Aelodau'r Pwyllgor hyfforddiant ar graffu ariannol.

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

(11:00 - 12:00)

3.

Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru - Sesiwn graffu

Yr Athro Julie Williams, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y Prif Gynghorydd Gwyddonol gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.