Craffu ar Brif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

Bydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn craffu ar yr Athro Julie Williams CBE, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru. Bydd y Pwyllgor yn holi'r Cynghorydd ar ei chylch gwaith - hybu pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM); arwain yr ymdrech wyddonol o fewn Llywodraeth Cymru; ymgysylltu â'r gymuned wyddonol ehangach a dwyn ynghyd fusnesau, llywodraeth Cymru a phrifysgolion er budd pob un ohonynt ac er mwyn ehangu ein heconomi.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi ei ddileu