Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/02/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.30)

2.

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu: Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau adroddiad drafft yr ymchwiliad i ddatganoli darlledu. Cytunodd y Pwyllgor i drafod iteriad pellach o'r adroddiad drafft yn ystod y sesiwn breifat yn y cyfarfod ar 25 Chwefror.

 

 

(10.30-11.00)

3.

COVID-19: Effaith y pandemig ar chwaraeon - trafod llythyr drafft at Lywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar y llythyr drafft at y Dirprwy Weinidog Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ynghylch gwaith dilynol ar effaith pandemig COVID-19 ar chwaraeon, gyda diwygiadau.