Agenda

Lleoliad: Pierhead Building, Pierhead Street, CF99 1SN. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Da Gama Howells 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/02/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9.30)

1.

Mae’r Pwyllgor yn cynnal digwyddiad fel rhan o’r ymchwiliad i ddatganoli darlledu. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 09.30 yn y Pierhead ym Mae Caerdydd. Os hoffech fod yn bresennol, gofynnwn ichi anfon neges at seneddDGCh@assembly.wales

Dogfennau ategol: