Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

Trawsgrifiad

(09:00 - 10:00)

2.

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth 12

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

John Pugsley, Pennaeth Y Gangen Cefnogi’r Cwricwlwm

Steven Price, Swyddog Cefnogi'r Cwricwlwm

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

2.1

Cyllid ar gyfer Addysg Cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Ymatebion i gais y Pwyllgor am wybodaeth gan Awdurdodau Lleol

Dogfennau ategol:

(10:00 - 11:00)

3.

Dyfodol S4C: Sesiwn dystiolaeth 10

Huw Jones, Cadeirydd, Awdurdod S4C

Ian Jones, Prif Weithredwr, S4C

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papurau.

 

4.1

Ymateb gan Gynullydd Pwyllgor Diwylliant, Twristiaeth, Ewrop a Chysylltiadau Allanol Senedd yr Alban i'r llythyr gan y Cadeirydd: Penodi Aelodau Bwrdd y BBC

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 7 a 8

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

(11:00 - 11:15)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

7.

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Ymweliad y Pwyllgor ag Ysgol Lewis Pengam

Cofnodion:

7.1 Ymwelodd Aelodau'r Pwyllgor ag Ysgol Lewis Pengam.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu