Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden a Suzy Davies. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 

Trawsgrifiad

(10:00 - 11:30)

2.

Sesiwn graffu gyffredinol gyda'r Arglwydd Tony Hall, Cyfarwyddwr y BBC

Yr Arglwydd Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

Ken McQuarrie, Cyfarwyddwr y Gwledydd a'r Rhanbarthau, y BBC

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

 

Bydd y sesiwn yn cael ei ffrydio'n fyw ar Facebook, yn ogystal â Senedd.tv.

 

 

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd yr Aelodau'r papurau.

 

3.1

Llythyr oddi wrth Rwydwaith Cydraddoldeb Ieithoedd Ewrop (ELEN) at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Dogfennau ategol:

3.2

Ymateb gan y Prif Weinidog i lythyr gan y Cadeirydd: Penodi Aelod Cymru o Fwrdd y BBC

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:30 - 12:00)

5.

Sesiwn graffu gyffredinol gyda'r Arglwydd Tony Hall, Cyfarwyddwr y BBC: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu