Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

2.

Trawsgrifiad

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nododd Aelodau'r Pwyllgor y papur.

2.1

Bil Cymru: Gohebiaeth rhwng Comisiynydd y Gymraeg ac Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru

Dogfennau ategol:

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

(09:00 - 09:30)

4.

Trafod Bil Cymru

Cofnodion:

5.1 Cynhaliodd Aelodau'r Pwyllgor sesiwn strategaeth i drafod y flaenraglen waith a blaenoriaethau’r Pwyllgor yn y Pumed Cynulliad.

(09:30 - 12:30)

5.

Penderfynu ar strategaeth a blaenraglen waith

Kate Faragher, CEO, BeSpokeSkills

Cofnodion:

5.1 Committee Members held a strategy session to discuss the forward work program and their priorities for the Committee in the Fifth Assembly.

5.1

Ymatebion i’r Ymgynghoriad - Medi 2016

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu