Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Nodyn: Preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30-10.00)

1.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd a derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

(10.00-12.15)

2.

Digwyddiad i randdeiliaid: Rhaglen datgarboneiddio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cynhaliodd y Pwyllgor waith ymgysylltu gyda rhanddeiliaid fel rhan o’i waith o graffu ar Reoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018.

(12.15 - 12.30)

3.

Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cyllidebau Carbon) (Cymru) 2018: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd a derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu