Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Roedd David Melding AC yn bresennol fel dirprwy i Nick Ramsay AC.

 

(09:30-11:30)

2.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

Papur 2 – Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, 14 Ionawr 2020

Papur 3 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg, 14 Ionawr 2020

Papur 4 – Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, 20 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Bu’r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft a’r llythyrau perthnasol ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21, a chytunwyd ar yr adroddiad yn amodol ar newidiadau.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu