Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/10/2019 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Rhianon Passmore a Bethan Sayed.

 

(09:30-10:30)

2.

Sesiwn dystiolaeth: Taliadau cadw yn y sector adeiladu

Yr Athro Rudi Klein, Bargyfreithiwr, Pennaeth y Grŵp Contractwyr Peirianneg Arbenigol (SEC)

Catherine Griffith-Williams, Swyddog Gweithredol Cenedlaethol Cymru, Grŵp SEC

Kyle Spiller MCIOB, Cyfarwyddwr SAM Drylines Ltd (yn cynrychioli Sefydliad Adeiladu Siartredig Cymru)

Ifan Glyn, Uwch-gyfarwyddwr Hyb/Cyfarwyddwr Cymru, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr

 

Papur 1 - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Grŵp SEC Cymru

Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Scottish Futures Trust

Papur 3 - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr

Papur 4 - Tystiolaeth ysgrifenedig gan y Sefydliad Adeiladu Siartredig

Papur 5 - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth yr Alban.

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgorau ar y cyd dystiolaeth gan yr Athro Rudi Klein, Bargyfreithiwr, Pennaeth y Grŵp Contractwyr Peirianneg Arbenigol (SEC); Catherine Griffith-Williams, Swyddog Gweithredol Cenedlaethol Cymru, Grŵp SEC; Kyle Spiller MCIOB, Cyfarwyddwr SAM Drylining Ltd (yn cynrychioli Sefydliad Adeiladu Siartredig Cymru); ac Ifan Glyn, Uwch-gyfarwyddwr Hyb/Cyfarwyddwr Cymru, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr ar daliadau cadw yn y sector adeiladu. 

(10:30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4.

Cofnodion:

3.1 Cymeradwywyd y cynnig.

 

(10:30-11:00)

4.

Trafod y dystiolaeth: Taliadau cadw yn y sector adeiladu

Cofnodion:

4.1 Ystyriodd y Pwyllgorau ar y cyd y dystiolaeth a dderbyniwyd ar daliadau cadw yn y sector adeiladu.