Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.20)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Croesawodd y Cadeirydd Rhun ap Iorwerth AC fel aelod parhaol o'r Pwyllgor.

 

(09.20)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

PTN1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau - Cyllid ar gyfer prosiectau seilwaith mawr - y Model Buddsoddi Cydfuddiannol - 18 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

(9.20-10.00)

3.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 4 (Sefydliad Bevan)

Dr Victoria Winckler - Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20.

 

(10.00-11.00)

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 5 (Awdurdod Cyllid Cymru)

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru

Sam Cairns, Pennaeth Cyflawni Gweithredol, Awdurdod Cyllid Cymru

Rebecca Godfrey, Prif Swyddog Strategaeth, Awdurdod Cyllid Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru; Sam Cairns, Pennaeth Cyflawni Gweithredol; a Rebecca Godfrey, Prif Swyddog Strategaeth ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20.

 

(11.10-12.10)

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 6 (Cyllid a Thollau EM)

Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol, Cyllid a Thollau EM 

Jackie McGeehan, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Treth Incwm, Cyllid a Thollau EM

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol Cyllid a Thollau EM; a Jackie McGeehan, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Treth Incwm, Cyllid a Thollau EM ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20.

 

(12.10)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.10-12.20)

7.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth

Papur 1 – Crynodeb o ganlyniadau'r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.