Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod

 

(09.00-09.15)

1.

Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2017-18: Trafod Adroddiad y Pwyllgor

Papur 1 – Adroddiad Drafft

Papur 2 - Llythyr gan Gomisiwn y Cynulliad at y Cadeirydd – rhagor o wybodaeth mewn cysylltiad â chyllideb ddrafft 2017-18

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft â mân newidiadau.

 

(09.15)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.15)

3.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 

3.1

FIN(5)-08-16 PTN1 Llythyr gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi i'r Cadeirydd - 7 Hydref 2016

Dogfennau ategol:

(09.15-10.05)

4.

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Sefydliad Siartredig Trethiant

Kate Willis, Swyddog Technegol

Andrew Evans

 

Papur 3 - Sefydliad Siartredig Trethiant – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Trethiant.

 

(10.05-11.05)

5.

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Genedlaethol yr Asiantau Tai a'r Gymdeithas Landlordiaid Preswyl

Mark Hayward, Rheolwr Gyfarwyddwr, Cymdeithas Genedlaethol yr Asiantau Tai

Douglas Haig, Is-gadeirydd a Chyfarwyddwr Cymru, Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl

 

Papur 4 – Cymdeithas Genedlaethol yr Asiantau Tai – Tystiolaeth ysgrifenedig

Paper 5 - Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl – Tystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Genedlaethol yr Asiantau Tai a'r Gymdeithas Landlordiaid Preswyl

 

(11.15-12.00)

6.

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas y Cyfreithwyr

Kay Powell, Cynghorydd Polisi

Nigel Popplewell, Cymrawd gyda'r Sefydliad Siartredig Trethiant, Partner, Burges Salmon LLP

Angharad Woodland, Partner Rheoli, The Woodland Davies Partnership LLP

 

Papur 6 – Cymdeithas y Cyfreithwyr – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas y Cyfreithwyr.

6.2 Cytunodd Nigel Popplewell rannu crynodeb Cymdeithas y Cyfreithwyr ar nifer y Rheolau a Dargedwyd yn Erbyn Osgoi Treth yng Nghymru a Lloegr â'r Pwyllgor.

 

(12.45-13.45)

7.

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig a'r Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr

David Morgan, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig

Geraint Evans, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig

Frank Haskew, Pennaeth Trethi, Cyfadran Drethi, Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

Martin Warren, Cyfarwyddwr Cymru, Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

 

Papur 7 - Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr - Tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 8 – Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig a'r Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr.

 

(13.45-14.45)

8.

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Geldards LLP, Eversheds a Deloitte

Adam Thomas, Partner - Eiddo Masnachol, Geldards

David Jarvis, Partner, Eversheds

Jonathan Evans, Cyfarwyddwr – Trethi, Deloitte LLP

Sarah Delaney, Cyfarwyddwr Cysylltiol, Deloitte LLP

 

Papur 9 – Geldards – Tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 10 – Eversheds – Tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 11 – Deloitte LLP – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Geldards LLP, Eversheds a Deloitte.

 

(14.45)

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.45)

10.

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Trafod y Dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu