Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 457KB) Gweld fel HTML (272KB)

(13.00)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC.

 

(13.00)

3.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(13.00-14.45)

4.

Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 8

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Emma Cordingley – Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Sarah Tully – Rheolwr Prosiect Polisi Trethi Datganoledig, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 - Nodyn cyfreithiol

Papur 2 - Crynodeb o’r Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Papur 3 - Nodyn atodol gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn dilyn sesiwn dystiolaeth 4 ar 19 Ionawr 2017

Papur 4 - Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil - Gwaredu gwastraff heb awdurdod

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC - Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Emma Cordingley - Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru; a Sarah Tully - Rheolwr Prosiect Polisi Treth Ddatganoledig, Llywodraeth Cymru ynghylch Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

 

(14.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.45-15.45)

6.

Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Papur 5 – Nodyn gan Daniel Greenberg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(15.45-16.00)

7.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 6 – Goblygiadau ariannol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i gymeradwyo unrhyw newidiadau pellach drwy e-bost.

 

(16.00-16.45)

8.

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Briff technegol Cyfnod 2

Georgina Haarhoff, Pennaeth Polisi Trethi a Datblygu Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

Repa Antonio, Rheolwr Prosiect Treth Trafodiadau Tir, Llywodraeth Cymru

Andrew Hewitt, Rheolwr Polisi Treth Trafodiadau Tir, Llywodraeth Cymru

Mair Hughes, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol Cyfnod 2 gyda: Georgina Haarhoff – Pennaeth Polisi Trethi a Datblygu Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru; Repa Antonio – Rheolwr Prosiect y Dreth Trafodiadau Tir, Llywodraeth Cymru; Andrew Hewitt – Rheolwr Polisi y Dreth Trafodiadau Tir, Llywodraeth Cymru; a Mair Hughes, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru ar Fil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru).

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu