Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Virginia Hawkins 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

(09.30 - 10.30)

2.

Y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin: Papur briffio gan y Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewropeaidd

CFP(4)-01-11 papur 1

          Indrani Lutchman, Pennaeth y Rhaglen Pysgodfeydd Cynaliadwy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Rhoddodd Ms Lutchman gyflwyniad i’r grŵp ar y cynigion ar gyfer diwygio’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.

 

2.2 Atebodd Ms Lutchman gwestiynau gan y grŵp.

 

2.3 Cytunodd Ms Lutchman i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am archwiliad iechyd y Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewropeaidd, enghreiffitau o arfer da yng nghyswllt systemau pysgota ar raddfa fechan yn Ewrop, ffigurau am y pysgod a deflir yn ôl i’r môr, a manylion cyhoeddiadau’r Cyngor Rhyngwladol er Archwilio’r Moroedd ar ddalfeydd o rywogaethau niferus.

Trawsgrifiad