Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.30)

1.

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.35-10.15)

2.

Gwrandawiad Cadarnhau - Penodi Comisiynydd Safonau

Papur briffio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Rhoddodd Syr Roderick Evans CF gyflwyniad i'r Aelodau ac atebodd eu cwestiynau dilynol.

 

(10.15)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 4

 

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.15-11.00)

4.

Etifeddiaeth Pwyllgorau'r Pedwerydd Cynulliad: Trafod Adroddiad y Pwyllgor

SOC(4)-04-16 Papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunwyd ar yr adroddiad.