Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

1.2     Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09:30-09:35)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Cafodd y papurau eu nodi.

 

(09:35-10:15)

3.

Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Sesiwn dystiolaeth 7

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Martin Peters, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ei ymchwiliad Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

3.2     Cytunodd Archwilydd Cyffredinol Cymru i ddarparu gwybodaeth ar a yw argymhellion yr Ombwdsmon yn cael eu hanwybyddu ar adegau.

 

(10:30-11:30)

4.

Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Sesiwn dystiolaeth 8

Ruth Marks, Prif Weithredwr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Liz Withers, Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd Cymru, Canolfan Cyngor ar Bopeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chyngor ar Bopeth yn ei ymchwiliad Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

(11:30-12:15)

5.

Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Sesiwn dystiolaeth 9

Dr Nick O’Brien

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Nick O'Brien yn ei ymchwiliad Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

(12:15)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 7

 

Cofnodion:

6.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

(12:15-12:30)

7.

Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.