Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:00 - 10:00)

1.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16: Trafod yr adroddiad drafft

FIN(4)-20-14 Papur 1

 

Cofnodion:

1.1 Gwnaeth y Pwyllgor newidiadau i’r adroddiad drafft a chytunodd ar fersiwn derfynol i’w chyhoeddi ar 11 Tachwedd 2014.

 

Trawsgrifiad

(10:00)

2.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Pwyllgor a nododd fod ymddiheuriadau wedi dod i law gan Alun Ffred Jones ac Ann Jones.

 

(10.00 - 10.05)

3.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papurau.

 

(10.05 - 10.30)

4.

Swyddfa Archwilio Cymru: Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2013-14

FIN (4)-21-14 Papur 2 – Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2013-14

Briff ymchwil

 

Isobel Garner, Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Steven O'Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor eitemau 4 i 7 gyda’i gilydd.

 

4.2 Bu’r Aelodau’n craffu ar waith Isobel Garner, y Cadeirydd; Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru; Steven O’Donoghue, y Cyfarwyddwr Cyllid a Kevin Thomas, y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2013-14. 

 

(10.30 - 11.00)

5.

Swyddfa Archwilio Cymru: Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer 2015-16

FIN(4)-21-14 Papur 3

Dogfennau ategol:

(11.00 - 11.05)

6.

Swyddfa Archwilio Cymru: Adroddiad gan archwilwyr allanol ar y cyfrifon ar gyfer 2013-14

FIN (4)-21-14 Papur 4

FIN (4)-21-14 Papur 5

Dogfennau ategol:

(11.05 - 11.15)

7.

Swyddfa Archwilio Cymru: Adroddiad Interim ar gyfer 2014-15

FIN(4)-21-14 Papur 6

Dogfennau ategol:

(11:15 - 12:15)

8.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Craffu ar yr amcangyfrif ar gyfer 2015-16

FIN(4)-21-14 Papur 7

Briff ymchwil

 

Nick Bennett - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dave Meadon – Cyfrifydd Ariannol, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson - Rheolwr Polisi a Chyfathrebu, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Bu’r Aelodau’n craffu ar waith Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru; David Meaden, y Cyfrifydd Ariannol a Susan Hudson, y Rheolwr Polisi a Chyfathrebu ar yr amcangyfrrif Ombwdsman Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2015-16 . 

 

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 7 ac 8, a'r cyfarfodydd a gynhelir ar 10 Tachwedd 2014 (os bydd angen) a 12 Tachwedd 2014.

 

Cofnodion:

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12:15 - 12:45)

10.

Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

10.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a nodwyd y bydd adroddiad drafft yn cael ei baratoi i’w drafod yng nghyfarfod y Pwyllgor a drefnwyd ar gyfer 12 Tachwedd 2014.

 

(12:45 - 13:15)

11.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

10.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a nodwyd y bydd adroddiad drafft yn cael ei baratoi i’w drafod yng nghyfarfod y Pwyllgor a drefnwyd ar gyfer 12 Tachwedd 2014.