Craffu ar amcangyfrifon drafft Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

O dan Reol Sefydlog 20.24, craffodd y Pwyllgor Cyllid ar amcangyfrifon drafft Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn blynyddol cyn cyhoeddi adroddiadau arnynt.

Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/11/2014

Dogfennau