Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Siân Phipps 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Gwenda Thomas.

(9.35-10.20)

2.

Sectorau Blaenoriaethol Economaidd - Craffu ar Gadeiryddion y Paneli Sector - Panel 1

Ron Jones, Cadeirydd y Panel Sector Creadigol

Chris Nott, Cadeirydd y Panel Sector Gwasanaethau Ariannol a

                  Phroffesiynol
David Jones, Dirprwy Gadeirydd y Panel Sector TGCh

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(10.30-11.15)

3.

Sectorau Blaenoriaethol Economaidd - Craffu ar Gadeiryddion y Paneli Sector - Panel 2

David Joyce, Cadeirydd y Panel Sector Adeiladu

Roger Evans, Dirprwy Gadeirydd y Panel Sector Deunyddiau a 

                         Gweithgynhyrchu Uwch

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(11.15-12.00)

4.

Sectorau Blaenoriaethol Economaidd - Craffu ar Gadeiryddion y Paneli Sector - Panel 3

David Williams, Cadeirydd y Panel Sector Ynni a’r Amgylchedd

Dr Grahame Guilford, Dirprwy Gadeirydd y Panel Sector Gwyddorau

                                  Bywyd

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

5.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papurau gan y Pwyllgor.