Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt: Policy: Siân Phipps 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC a David Rees AC. Nid oedd unrhyw ddirprwyon ar eu rhan.

 

 

2.

Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau (09.15-10.15) (drwy gyswllt fideo)

 

Grŵp Rheilffyrdd Cyffredinol, yr Adran Drafnidiaeth

 

Tystion:

Rowan Smith,  Rheolwr Masnachol y De a’r Gorllewin

David Sexton, Rheolwr Datblygu HLOS

Brian Freemantle,  Pennaeth Polisi a Chytundebau Cerbydau

Sarah Collins,  Pennaeth yr Uned Caffael Masnachfraint

 

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Grŵp Rheilffordd Cyffredinol, yr Adran Drafnidiaeth.

 

3.

Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau (10.30-11.30)

 

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

 

Tystion:

 

  • Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

·         James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-39-13(p1) - Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.

 

4.

Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau (drwy gyswllt fideo) (11.35-12.15)

 

Transport Scotland

 

Tystion:

·         Frazer Henderson, Pennaeth Polisi Rheilffyrdd Transport Scotland

 

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Frazer Henderson, Pennaeth Polisi Rheilffyrdd, Transport Scotland.

 

5.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: ôl-drafodaeth ac ystyried yr adroddiadau drafft ar y Gyllideb (12.15-12.30)

Cofnodion:

6.1 Penderfynodd y Pwyllgor, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42, drafod eitem 7 ar yr agenda heddiw yn breifat.

 

 

7.

Ôl-drafodaeth ac ystyried yr adroddiadau drafft ar y Gyllideb (12.15-12.30)

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiadau drafft ar y gyllideb yn breifat.