Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt: Policy: Siân Phipps 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees AC, Julie James AC a Byron Davies AC. Nid oedd neb yn dirprwyo. 

 

(13:15 - 14:00)

2.

Ymchwiliad i ddyfodol Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau: Passenger Focus a Railfuture (sesiwn dystiolaeth panel)

Tystion:

 

Passenger Focus:

 

  • Mike Hewitson, Pennaeth Materion Teithwyr
  • David Beer, Gweithrediaeth y Teithwyr

 

RailFuture:

 

  • John Rogers, Cadeirydd, Rheilffyrdd de Cymru
  • David Mawdsley, Ysgrifennydd, Rheilffyrdd de Cymru

 

Dogfennau atodol:

EBC(4)-36-13(p1) Railfuture

EBC(4)-36-13(p2) - Passenger Focus

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Passenger Focus a Railfuture.

 

(14:00 - 14:45)

3.

Ymchwiliad i ddyfodol Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau: Trenau Arriva Cymru a Chymdeithas y Cwmnïau Gweithredu Trenau (ATOC) (sesiwn dystiolaeth panel)

Tystion:

 

Trenau Arriva Cymru:

 

  • Ian Bullock, Rheolwr Gyfarwyddwr, Trenau Arriva Cymru
  • Mike Bagshaw, Cyfarwyddwr Masnachol, Trenau Arriva Cymru

 

ATOC:

 

·         Richard Davies, Pennaeth Polisi a Chynllunio, ATOC

 

Dogfennau atodol:

EBC(4)-36-13(p3) Trenau Arriva Cymru

EBC(4)-36-13(p4) - ATOC

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Trenau Arriva Cymru a Chymdeithas y Cwmnïau Gweithredu Trenau.

 

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Medi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Medi 2013.

 

(14:45 - 15:00)

5.

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Penderfynodd y Pwyllgor, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi), gwrdd yn breifat ar gyfer eitem 5 o'r agenda, ac ar gyfer eitem 1 o'r agenda ar gyfer y cyfarfod a gynhelir ar 9 Hydref 2013.

 

5.2 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith mewn sesiwn breifat.