Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Polisi: Marc Wyn Jones  / Legislation: Helen Finlayson

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.15)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Ken Skates. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

(09.15 - 09.45)

2.

Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon - sesiwn dystiolaeth 4

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth (SRTRC)

CELG(4)-20-13 – Papur 1

 

Sunil Patel, Rheolwr Ymgyrchoedd, SRTRC

Ashok Ahir, Aelod o Bwyllgor Cynghori Cymru, SRTRC

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog ynghylch achosion penodol y cyfeiriwyd atynt yn y cyfarfod.

(09.45 - 10.35)

3.

Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon - sesiwn dystiolaeth 5

Undeb Cenedlaethol yr Athrawon

CELG(4)-20-13 – Papur 2

 

Stuart Williams, Prif Swyddog yr Undeb

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Undeb Cenedlaethol yr Athrawon.

 

Cytunodd Undeb Cenedlaethol yr Athrawon i ddarparu rhagor o ddata ar fodelau rôl mewn ysgolion.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Undeb Cenedlaethol yr Athrawon gyda rhagor o gwestiynau sy’n deillio o’r dystiolaeth.

(10.45 - 11.25)

4.

Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon -sesiwn dystiolaeth 6

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

CELG(4)-20-13 – Papur 3

 

Dr Chris Llewelyn, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth 

Peter Gomer, Cynghorydd Polisi, Hamdden, Diwylliant a Threftadaeth 

Iwan Davies, Pennaeth Diwylliant, Twristiaeth a Hamdden

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

Cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth am lwybrau nofio gan gynnwys astudiaethau achos penodol.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig hwn.

(11.25 - 11.40)

6.

Ymchwiliad i ddyfodol cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru - y prif faterion

CELG(4)-20-13 – Papur preifat 4

 

Cofnodion:

Bu’r Aelodau yn trafod y papur ac awgrymwyd rhai argymhellion posibl. Byddai’r adroddiad drafft yn cael ei ystyried mewn cyfarfod yn y dyfodol.

7.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

7a

Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd - y wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerwyd wedi'r cyfarfod ar 23 Mai 2013

CELG(4)-20-13 – Papur 6

 

Dogfennau ategol:

7b

Llythyr gan y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon - y wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerwyd wedi'r cyfarfod ar 15 Mai 2013

Dogfennau ategol:

7c

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch deiseb - Coed Cadw Cymru

CELG(4)-20-13 – Papur 7

 

Dogfennau ategol:

7d

Llythyr gan Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ynghylch y cyfarfod ar 5 Mehefin 2013

CELG(4)-20-13 – Papur 8

 

Dogfennau ategol:

7e

Llythyr gan Paula Walters, Cyfarwyddwr, Canolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y GIG

CELG(4)-20-13 – Papur 9

 

Dogfennau ategol: