Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Polisi: Marc Wyn Jones  / Legislation: Helen Finlayson

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhodri Glyn Thomas. Nid oedd unrhyw ddirprwy.

 

(09.15 - 10.05)

2.

Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon - Sesiwn dystiolaeth 1

Chwaraeon Cymru

CELG(4)-19-13 – Papur 1

 

Dr Huw Jones, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru

Sarah Powell, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Chwaraeon Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Chwaraeon Cymru.

Cytunodd Chwaraeon Cymru i anfon rhagor o wybodaeth at y Pwyllgor am gyfleoedd lleol sydd ar gael i bobl chwarae hoci ynghyd ag ystadegau ar allu nofio plant ym mhob ardal awdurdod lleol.

 

(10.05 - 10.50)

3.

Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon - Sesiwn dystiolaeth 2

Cymdeithas Chwaraeon Cymru

CELG(4)-19-13 – Papur 2

 

Anne Hamilton, Rheolwr Cyffredinol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Chwaraeon Cymru.

 

(11.00 - 11.45)

4.

Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon - Sesiwn dystiolaeth 3

Chwaraeon Anabledd Cymru

CELG(4)-19-13 – Papur 3

 

Jon Morgan, Cyfarwyddwr Gweithredol

Michelle Daltry, Rheolwr Partneriaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Chwaraeon Anabledd Cymru.

 

(11.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitem 6, 7, 8 a 9

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

(11.45 - 12.00)

6.

Trafod memoranda cydsyniad deddfwriaethol

CELG(4)-19-13 – Papur Preifat 4A

CELG(4)-19-13 – Papur Preifat 4B

CELG(4)-19-13 – Papur Preifat 4C

CELG(4)-19-13 – Papur Preifat 4D

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papurau a chytunodd ar ei ddull.

 

(12.00 - 12.15)

7.

Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref – trafod yr argymhellion ymhellach

CELG(4)-19-13 – Papur Preifat 5

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor yr argymhellion drafft, yn amodol ar fân newidiadau.

 

 

(12.15 - 12.30)

8.

Ymchwiliad i ddyfodol cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru - prif faterion

CELG(4)-19-13 – Papur Preifat 6

Cofnodion:

Trafodir hyn yn y cyfarfod nesaf.

 

( 12.30 - 12.35)

9.

Blaenraglen waith -Ymchwiliad yn y dyfodol

CELG(4)-19-13 – Papur Preifat 7

Cofnodion:

Trafodir hyn yn y cyfarfod nesaf.

 

10.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 

10a

Llythyr gan y Gweinidog Cymunedau a Threchi Tlodi – y wybodaeth ddiweddaraf am y camau gweithredu yn dilyn y cyfarfod ar 23 Mai

CELG(4)-19-13 – Papur 8

Dogfennau ategol: