Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09:30 - 11:00)

2.

Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad - Cytuno ar yr Adroddiad Drafft