Agenda

Lleoliad: Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd

Cyswllt: Alun Davidson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Mae'r Pwyllgor yn cynnal gweithdy i randdeiliaid i drafod cael adborth ar eu gwaith yn ystod y Cynulliad hwn

(10:00-12:15)

1.

Gweithdy etifeddiaeth: Amaethyddiaeth, rheoli tir a lles anifeiliaid

Lunch (12:15 - 12:45)

(12:45-15:00)

2.

Gweithdy etifeddiaeth: Cadwraeth natur ar dir, y môr a physgodfeydd, a mynediad i dir