Agenda

Lleoliad: Adeilad y Pierhead

Cyswllt: Alun Davidson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Mae'r Pwyllgor yn cynnal gweithdy i randdeiliaid i drafod cael adborth ar eu gwaith yn ystod y Cynulliad hwn

(09:00 - 10:30)

1.

Ymchwiliad i Ddyfodol Ynni Craffach i Gymru? - Trafod yr adroddiad drafft

Egwyl (10:30 - 10:45)

(10:45-12:30)

2.

Gweithdy etifeddiaeth: Y newid yn yr hinsawdd