Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 746KB) Gweld fel HTML (881KB)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

(09:30 - 15:00)

2.

Bil yr Amgylchedd (Cymru) – Cyfnod 2 – ystyried y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu'r gwelliannau i'r Bil yn y drefn ganlynol:

 

Adrannau 1- 89

Atodlenni 1-2

Teitl hir

 

Yn bresennol:

Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Andy Fraser, Pennaeth Rheoli Adnoddau Naturiol

Lori Frater, Cynghorydd Technegol – Diwygio Deddfwriaethol

Nicola Charles, Cyfreithiwr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i’r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Gwelliant 14 (Russell George) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Russell George

Alun Ffred Jones

 

Janet Haworth

Llyr Gruffydd

 

William Powell

Joyce Watson

 

 

Mick Antoniw

 

 

Julie Morgan

 

 

Jeff Cuthbert

 

 

Jenny Rathbone

 

3

7

0

Gwrthodwyd gwelliant 14.

 

Gwelliant 91 (Llyr Gruffydd) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Ffred Jones

Joyce Watson

 

Llyr Gruffydd

Mick Antoniw

 

Russell George

Julie Morgan

 

Janet Haworth

Jeff Cuthbert

 

William Powell

Jenny Rathbone

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 91.

 

Gwelliant 42 (Carl Sargeant) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Russell George

Alun Ffred Jones

 

Janet Haworth

Llyr Gruffydd

 

Joyce Watson

William Powell

 

Mick Antoniw

 

 

Julie Morgan

 

 

Jeff Cuthbert

 

 

Jenny Rathbone

 

 

7

3

0

Derbyniwyd gwelliant 42

 

Gwelliant 21 (William Powell)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Ffred Jones

Joyce Watson

 

Llyr Gruffydd

Mick Antoniw

 

Russell George

Julie Morgan

 

Janet Haworth

Jeff Cuthbert

 

William Powell

Jenny Rathbone

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Gwelliant 22 (William Powell)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Ffred Jones

Joyce Watson

 

Llyr Gruffydd

Mick Antoniw

 

Russell George

Julie Morgan

 

Janet Haworth

Jeff Cuthbert

 

William Powell

Jenny Rathbone

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 22.

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 2 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 15 (Russell George) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Russell George

Llyr Gruffydd

Alun Ffred Jones

Janet Haworth

Joyce Watson

 

William Powell

Mick Antoniw

 

 

Julie Morgan

 

 

Jeff Cuthbert

 

 

Jenny Rathbone

 

3

6

1

Gwrthodwyd gwelliant 15.

 

Gwelliant 16 (Russell George) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Russell George

Llyr Gruffydd

Alun Ffred Jones

Janet Haworth

Joyce Watson

 

William Powell

Mick Antoniw

 

 

Julie Morgan

 

 

Jeff Cuthbert

 

 

Jenny Rathbone

 

3

6

1

Gwrthodwyd gwelliant 16.

 

Gwelliant 43 (Carl Sargeant) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Russell George

Alun Ffred Jones

 

Janet Haworth

Llyr Gruffydd

 

Joyce Watson

William Powell

 

Mick Antoniw

 

 

Julie Morgan

 

 

Jeff Cuthbert

 

 

Jenny Rathbone

 

 

7

3

0

Derbyniwyd gwelliant 43

 

Gwelliant 118 (Janet Haworth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Russell George

William Powell

Alun Ffred Jones

Janet Haworth

Joyce Watson

Llyr Gruffydd

 

Mick Antoniw

 

 

Julie Morgan

 

 

Jeff Cuthbert

 

 

Jenny Rathbone

 

2

6

2

Gwrthodwyd gwelliant 118.

 

 Gwelliant 119 (Janet Haworth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Russell George

William Powell

Alun Ffred Jones

Janet Haworth

Joyce Watson

Llyr Gruffydd

 

Mick Antoniw

 

 

Julie Morgan

 

 

Jeff Cuthbert

 

 

Jenny Rathbone

 

2

6

2

Gwrthodwyd gwelliant 119.

 

Derbyniwyd gwelliant 44 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 92 (Llyr Gruffydd) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Ffred Jones

Joyce Watson

 

Llyr Gruffydd

Mick Antoniw

 

Russell  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2.