Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 461KB) Gweld fel HTML (453KB)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies, John Griffiths a Lynne Neagle.  Nid oedd Aelodau'n dirprwyo ar eu rhan.

(09.30 - 11.00)

2.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2014 - 2015

Estyn

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd EM

Simon Brown, Cyfarwyddwr Strategol

Sarah Morgan, Arolygydd EM

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn holi Estyn yn fanwl am ei Adroddiad Blynyddol.

Cytunodd Estyn i roi nifer yr ysgolion nad oedd yn disgwyl eu rhoi mewn mesurau arbennig.

(11.00 - 12.30)

3.

Sesiwn graffu gyffredinol ar waith y Gweinidog

Llywodraeth Cymru

Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Safonau Ysgolion a’r Gweithlu

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr

Huw Morris, Cyfarwyddwr, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith y Gweinidog mewn perthynas â'i bortffolio.

4.

Papur i’w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papur.

4.1

Llythyr at y Gweinidog Addysg a Sgiliau – Cyllideb Ddrafft 2016-17

Dogfennau ategol: