Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees, Lynne Neagle a Bethan Jenkins.  Nid oedd dirprwyon ar eu rhan.

(09.30 - 10.30)

2.

Bil Cymwysterau Cymru - Sesiwn dystiolaeth 4

Prifysgolion Cymru a ColegauCymru

CYPE(4)-02-15 – Papur 1
CYPE(4)-02-15 – Papur 2

 

Yr Athro John Grattan, Cadeirydd Grŵp Cynghori ar Ddysgu ac Addysgu Prifysgolion Cymru, a Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth

Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr Prifysgolion Cymru

Greg Walker, Prif Weithredwr – ColegauCymru

Jim Bennett – Pennaeth Coleg Gwent

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brifysgolion Cymru a CholegauCymru.

 

Cytunodd ColegauCymru i ddarparu nodyn ar lefelau ffioedd cymharol yng Ngogledd Iwerddon a'r Alban  

(10.30 - 12.00)

3.

Bil Cymwysterau Cymru – Sesiwn dystiolaeth 5

Cyngor Cwricwlwm, Arholiadau ac Asesu (CCEA), Arholiadau Rhydychen Caergrawnt a RSA (OCR) ac Edexcel (Pearson)

CYPE(4)-02-15 – Papur 3

CYPE(4)-02-15 – Papur 4

CYPE(4)-02-15 – Papur 5

 

Justin Edwards, Prif Weithredwr – CCEA

Anne-Marie Duffy, Cyfarwyddwr Cymwysterau - CCEA

Paul McGlade, Rheolwr Cenedlaethol Iwerddon a Chymru – OCR

Derek Richardson, Cyfarwyddwr Cymwysterau, Datblygu ac Asesu Gwasanaethau Cymwysterau Pearson – Edexcel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan CCEA, OCR ac Edexcel.

(12.00)

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.

4.1

Llythyr oddi wrth yr Athro y Fonesig Sue Bailey – CAMHS yng Nghymru

CYPE(4)-02-15 – Papur i’w nodi 6

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - P-04-559 Ymwybyddiaeth mewn Ysgolion Uwchradd o Hunan-niweidio

CYPE(4)-02-15 – Papur i’w nodi 7

Dogfennau ategol: