Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones, Bethan Jenkins ac Aled Roberts.  Dirprwyodd Jeff Cuthbert ar ran Ann Jones a dirprwyodd Eluned Parrott ar ran Aled Roberts.

(09.00 - 09.20)

2.

Ffordd y Pwyllgor o ymdrin â Bil Cymru drafft

CYPE(4)-27-15 – Papur preifat 1

CYPE(4)-27-15 – Papur preifat 2 : Ymateb gan Comisiynydd Plant Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor bapur ar Fil Cymru drafft. Cytunwyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

(09.20 - 09.40)

3.

Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - trafod yr adroddiad drafft

CYPE(4)-27-15 – Papur preifat 3

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr argymhellion drafft.  Bydd yr adroddiad drafft yn cael ei drafod yng nghyfarfod yr wythnos nesaf.

(09.40 - 09.55)

4.

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg - trafod yr adroddiad drafft

CYPE(4)-27-15 – Papur preifat 4

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

(10.00 - 12.30)

5.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru) drafft - digwyddiad i randdeiliaid