Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

2.1

CLA111 - Rheoliadau Cymwysterau Athrawon Ysgol (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 6 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 8 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012

 

2.2

CLA112 -Rheoliadau Gwaith ar Diroedd Comin, etc. (Gweithdrefn) (Cymru) 2012

 

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 7 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 8 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012

2.3

CLA113 - Rheoliadau Tiroedd Comin (Gorchmynion Dadgofrestru a Chyfnewid) (Trefniadau Interim) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 7 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 8 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012

 

2.4

CLA114 - Rheoliadau Dadgofrestru a Chyfnewid Tir Comin a Meysydd Tref neu Bentref (Gweithdrefn) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 7 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 8 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012

 

2.5

CLA115 - Gorchymyn Cyngor Partneriaeth Cymru (Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau Gwasanaeth Iechyd Gwladol) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 7 Mawrth 2012. Fe’i gosodwyd ar 9 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 3 Ebrill 2012

 

2.6

CLA116 - Gorchymyn Bwrdd yr Iaith Gymraeg (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 7 Mawrth 2012. Fe’i gosodwyd ar 9 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012

 

2.7

CLA117 - Rheoliadau Mesur y Gymraeg (Buddiannau Cofrestradwy) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 7 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 9 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012

2.8

CLA118 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) (Diwygio) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 10 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 13 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 30 Ebrill 2012

2.9

CLA119 - Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 10 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 13 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 30 Ebrill 2012

2.10

CLA120 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Coed) (Diwygio) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 10 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 13 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 30 Ebrill 2012

 

2.11

CLA121 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 10 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 13 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar yn unol â rheoliad 1

2.12

CLA122 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 10 Mawrth 2012. Fe’i gosodwyd ar 13 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 30 Ebrill 2012

2.13

CLA125 - Rheoliadau Swyddogion Awdurdodedig (Archwilio Cig) (Dirymu) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 13 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 15 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 6 Ebrill 2012

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adrodddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

4.

Gorchmynion a wnaed o dan Fil Cyrff Cyhoeddus 2011

4.1

CLA CM2 - Memorandwm Cydsyniad ar gyfer Gorchymyn y Pwyllgor Cyngor ar Sylweddau Peryglus (Dileu) 2012

Papurau:

CLA(4)-07-12(p1) – Memorandwm Cydsyniad ar gyfer Gorchymyn y Pwyllgor Cyngor ar Sylweddau Peryglus (Dileu) 2012

CLA(4)-07-12(p2) – Gorchymyn y Pwyllgor Cyngor ar Sylweddau Peryglus (Dileu) 2012 (Saesneg yn unig)

CLA(4)-07-12(p3) –  Dogfen esboniadol ar gyfer Gorchymyn y Pwyllgor Cyngor ar Sylweddau Peryglus (Dileu) 2012 (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

4.2

CLA CM3 - Memorandwm Cydsyniad ar gyfer Gorchymyn Bwrdd Dyfrffyrdd Prydain (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2012

Papurau:

CLA(4)-07-12(p4) – Memorandwm Cydsyniad ar gyfer Gorchymyn Bwrdd Dyfrffyrdd Prydain (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2012

CLA(4)-07-12(p5) – Gorchymyn Bwrdd Dyfrffyrdd Prydain (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2012 (Saesneg yn unig)

CLA(4)-07-12(p6) –  Dogfen esboniadol ar gyfer Gorchymyn Bwrdd Dyfrffyrdd Prydain (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2012 (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

5.

Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru

5.1

Grŵp Ymchwil Astudiaethau Datganoli, Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor

Papurau:

CLA(4)-07-12(p1) – WJ 24 – Ymateb gan Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor, ac Atodiad i’r Ymateb (Saesneg yn unig)

 

Yn bresennol:

 

  • Dr Alison Mawhinney, Darlithydd yn y Gyfraith, Ysgol y Gyfraith Bangor
  • Ms Sarah Nason, Darlithydd yn y Gyfraith, Ysgol y Gyfraith Bangor
  • Mr Huw Pritchard, Ymgeisydd Doethurol, Ysgol y Gyfraith Bangor

 

Dogfennau ategol:

6.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

23 Ebrill 2012

 

Papurau i’w nodi:

CLA(4)-06-12- Adroddiad o’r cyfarfod ar 12 Mawrth 2012

 

 

 

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi;

 

8.

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yn hyn