Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Negyddol

 

 

2.1

CLA51 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 1 Tachwedd 2011. Fe’u gosodwyd ar 2 Tachwedd 2011. Yn dod i rym ar 30 Tachwedd 2011.

 

2.2

CLA54 - Rheoliadau Cwmnïau RTM (Erthyglau Enghreifftiol) (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 5 Tachwedd 2011. Fe’u gosodwyd ar 8 Tachwedd 2011. Yn dod i rym ar 30 Tachwedd 2011.

Offerynnau’r Weithdrefn Gadarnhaol

 

Dim

2.3

CLA50 - Gorchymyn Llifogydd ac Erydu Arfordirol Atodol (Cymru) 2011

Y weithdrefn gadarnhaol. Dyddiad y’i gwnaed heb ei nodi. Dyddiad y’i gosodwyd heb ei nodi. Yn dod i rym ar 1 Rhagfyr 2011.

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Negyddol

3.1

CLA48 - Rheoliadau'r Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) (Diwygio) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 25 Hydref 2011. Fe’u gosodwyd ar 27 Hydref 2011. Yn dod i rym ar 21 Tachwedd 2011.

 

Dogfennau ategol:

3.2

CLA49 - Gorchymyn Adroddiadau Archwilio ac Asesu (Cymru) (Diwygio) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 31 Hydref 2011. Fe’i gosodwyd ar 1 Tachwedd 2011. Yn dod i rym ar 22 Tachwedd 2011.

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r Weithdrefn Gadarnhaol

 

Dim

4.

Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i roi pwerau i Weinidogion Cymru yn Neddfau’r DU

4.1

Cyngor Ffoaduriaid Cymru

CLA(4)-07-11(p2) – CLA GP6 – Cyngor Ffoaduriaid Cymru (Saesneg yn unig)

 

Mr Mike Lewis, Prif Weithredwr, Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Ms Daisy Cole, Pennaeth Dylanwadu, Cysylltiadau Cyhoeddus a Pholisi Plant

 

Dogfennau ategol:

5.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

 

Papurau i’w nodi:

CLA(4)-10-11- Adroddiad ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd 2011

 

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi.

 

 

7.

Cyflwyniad i'r Comisiwn Deddf Hawliau Dynol

Dogfennau ategol:

8.

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yn hyn

Trawsgrifiad

View the meeting transcript.