Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-30-15 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

 

2.1

CLA620 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Darparu Gwasanaethau Iechyd) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 18 Tachwedd 2015;  Fe'u gosodwyd ar: 20 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

2.2

CLA621 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Methiant Busnes) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 18 Tachwedd 2015;  Fe'u gosodwyd ar: 20 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

3.

Papur i’w nodi

CLA(4)-30-15 - Papur 2 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor Dethol Senedd yr Alban ar Weinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol: Cydweithio rhwng seneddau wrth graffu ar gysylltiadau rhynglywodraethol

 

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi, neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

4.1

Bil Cymru Drafft

CLA(4)-30-15 – Papur 3 – Adroddiad drafft

CLA(4)-30-15 – Papur 4 – Summary of Consultation Responses

CLA(4)-30-15 – Papur 5 – Research Service note on Income Tax

CLA(4)-30-15 – Papur 6 – Tystiolaeth atodol mewn perthynas â Bil Cymru drafft: Llywodraeth Cymru