Agenda, penderfyniadau a cofnodion drafft

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

(60 munud)

3.

Datganiad gan y Prif Weinidog: Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.35

 

Am 15.31, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 10 munud. Cafodd y gloch ei chanu bum munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar Fil Cymwysterau Cymru.

(180 munud)

4.

Dadl Cyfnod 3 ar Fil Cymwysterau Cymru

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Tryloywder ac atgyfnerthu darpariaethau

36, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 29

 

2: Prif nodau Cymwysterau Cymru

2, 45

 

3: Materion drafftio a diwygiadau testunol

3, 37, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 1

 

4: Cydnabod Cyrff Dyfarnu

4, 5, 6, 7, 8, 9

 

5: Dyfarnu cymwysterau cymeradwy

12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 35

 

6: Gweithgareddau masnachol a chodi ffioedd

41, 42, 26, 43

 

7: Prentisiaethau: Awdurdodau Dyroddi

46, 44

 

8: Is-ddeddfwriaeth

32

 

9: Diwygiadau canlyniadol i ddeddfwriaeth arall

38, 39, 40

 

Dogfennau Ategol
Bil Cymwysterau Cymru
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.41

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Derbyniwyd Gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y Gwelliant. Felly, gwrthodwyd y Gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 6 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 9 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 10 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 12 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 13 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 14 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 15 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 16 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

9

0

48

Derbyniwyd Gwelliant 18.

 

Derbyniwyd Gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y Gwelliant. Felly, gwrthodwyd y Gwelliant.

Ni chynigiwyd Gwelliant 42.

Derbyniwyd Gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Derbyniwyd Gwelliant 26 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

9

0

48

Derbyniwyd Gwelliant 28.

 

Derbyniwyd Gwelliant 29 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Gwrthodwyd Gwelliant 43.

 

Derbyniwyd Gwelliant 30 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

9

0

48

Derbyniwyd Gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y Gwelliant. Felly, gwrthodwyd y Gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

15

48

Derbyniwyd Gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

10

48

Derbyniwyd Gwelliant 33.

Derbyniwyd Gwelliant 34 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 38 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 39 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 40 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y Gwelliant. Felly, gwrthodwyd y Gwelliant.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.48, cytunodd y Dirprwy Lywydd i gynnig heb rybudd gael ei wneud ar gyfer dadl Cyfnod 4 ar Fil Cymwysterau Cymru.

 

(15 munud)

5.

Dadl Cyfnod 4 ar Fil Cymwysterau Cymru

Ar ddiwedd Cyfnod 3 caiff y Gweinidog, gyda chaniatâd y Llywydd, gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.48.

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.48 i gymeradwyo’r Bil Cymwysterau Cymru.

 

Dogfennau Ategol
Bil Cymwysterau Cymru
Memorandwm Esboniadol

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.04

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.48 i gymeradwyo’r Bil Cymwysterau Cymru.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

6.

Cyfnod pleidleisio

Penderfyniad:

Ni chafwyd Cyfnod Pleidleisio.

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: