Cyfarfodydd

Deddf Addysg (Cymru) 2014

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 25/03/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo’r Bil Addysg (Cymru)

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo’r Bil Addysg (Cymru)

 

Dogfen Ategol

Bil Addysg (Cymru) - fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

Memorandwm Esboniadol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.28

 

Ar ddiwedd Cyfnod 3 caiff y Weinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo'r Bil Addysg (Cymru).

 

Cynhaliwyd pleidlais ar cynnig

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

11

4

52

Derbynwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/03/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Addysg (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1.Enw Cyngor y Gweithlu Addysg

20, 2, 24, 25, 26

2. Nodau a swyddogaethau’r Cyngor

21, 3, 58

3. Hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus

49, 50, 54

4. Ffioedd cofrestru

51

5. Gweithdrefnau deddfwriaethol (argymhellion y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol)

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

6. Sefydlu a gwerthuso

4

7. Swyddogaethau disgyblu

22, 5, 6, 7, 23, 10

8. Deddf Addysg 1996: diffiniadau

8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18

9. Dyddiadau gwyliau ysgol

27

10. Cyllid ar gyfer grantiau

52, 53, 55

11. Ymestyn cofrestru ar gyfer gweithwyr ieuenctid

56, 57

12. Technegol

12

13. Teitl hir

19, 1

Dogfennau Ategol

Bil Addysg (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.33

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1.Enw Cyngor y Gweithlu Addysg

20, 2, 24, 25, 26

2. Nodau a swyddogaethau’r Cyngor

21, 3, 58

3. Hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus

49, 50, 54

4. Ffioedd cofrestru

51

5. Gweithdrefnau deddfwriaethol (argymhellion y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol)

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

6. Sefydlu a gwerthuso

4

7. Swyddogaethau disgyblu

22, 5, 6, 7, 23, 10

8. Deddf Addysg 1996: diffiniadau

8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18

9. Dyddiadau gwyliau ysgol

27

10. Cyllid ar gyfer grantiau

52, 53, 55

11. Ymestyn cofrestru ar gyfer gweithwyr ieuenctid

56, 57

12. Technegol

12

13. Teitl hir

19, 1

Cynhaliwyd y bleidlais yn y drefn a nodir yn y Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli:

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

13

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliannau 28, 29, 30, 31 a 32 ac fe’u gwaredwyd gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliannau. Felly, gwrthodwyd y gwelliannau.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

13

14

54

Derbyniwyd gwelliant 4.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Gwaredwyd gwelliannau 5, 6 a 7 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 9 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

1

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 35.

 

Gan fod gwelliant 22 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 23.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliannau 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45  ac fe’u gwaredwyd gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliannau. Felly, gwrthodwyd y gwelliannau.

 

Derbyniwyd gwelliant 10 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Ni chynigwyd gwelliant 47.


Ni chynigwyd gwelliant 48.

 

Derbyniwyd gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

36

54

Gwrthodwyd gwelliant 53.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

36

54

Gwrthodwyd gwelliant 54.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

36

54

Gwrthodwyd gwelliant 55.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Gan fod gwelliant 56 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 57.

 

Ni chynigwyd gwelliant 24.

 

Derbyniwyd gwelliant 12 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Ni chynigwyd gwelliant 25.

 

Ni chynigwyd gwelliant 26.

 

Gwaredwyd gwelliannau 13, 14, 15, 16, 17 a 18 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Ni chynigwyd gwelliant 19.

 

Derbyniwyd gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Barnwyd bod holl adrannau ac atodiadau’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 


Cyfarfod: 23/01/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Addysg (Cymru) - Cyfnod 2: Trafod y gwelliannau

Papurau:     Rhestr o welliannau wedi’u didoli

                   Grwpio Gwelliannau

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu’r gwelliannau i’r Bil Addysg (Cymru) yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau yn y drefn y mae'r adrannau a'r atodlenni y maent yn gymwys iddynt yn codi yn y Bil.

 

Gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn:

 

Adran 1

 

Derbyniwyd gwelliant 28 (Angela Burns) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 9 (Huw Lewis)  yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Huw Lewis)  yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).


Adrannau 2, 3 a 4:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

Adran 4

Gwelliant 48 – Aled Roberts

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Suzy Davies

Simon Thomas

Bethan Jenkins

Aled Roberts

Rebecca Evans

Keith Davies

David Rees

Lynne Neagle

Ann Jones

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 48.

 

Adrannau 5 a 6: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

Adran 7

Derbyniwyd gwelliant 11 (Huw Lewis)  yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adran 8

Derbyniwyd gwelliant 12 (Huw Lewis)  yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adran newydd

Gwelliant 44 - Simon Thomas

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Simon Thomas

Bethan Jenkins

 

Rebecca Evans

Keith Davies

David Rees

Lynne Neagle

Ann Jones

Angela Burns

Suzy Davies

Aled Roberts

2

5

3

Gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Adran newydd

Gwelliant 49 – Aled Roberts

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Suzy Davies

Simon Thomas

Bethan Jenkins

Aled Roberts

Rebecca Evans

Keith Davies

David Rees

Lynne Neagle

Ann Jones

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 49.

 

Adrannau 9, 10 ac 11: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

Adran 12

Gwelliant 50 – Simon Thomas

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Suzy Davies

Simon Thomas

Bethan Jenkins

Aled Roberts

Rebecca Evans

Keith Davies

David Rees

Lynne Neagle

Ann Jones

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 50.

 

Adran 13: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod yr adran wedi’i dderbyn.

Adran 14

Gwelliant 57  – Suzy Davies

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Suzy Davies

Simon Thomas

Bethan Jenkins

Aled Roberts

Rebecca Evans

Keith Davies

David Rees

Lynne Neagle

Ann Jones

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 57.


Adran 15

Gwelliant 58  – Suzy Davies

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Suzy Davies

Simon Thomas

Bethan Jenkins

Aled Roberts

Rebecca Evans

Keith Davies

David Rees

Lynne Neagle

Ann Jones

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2


Cyfarfod: 15/01/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau ynghylch y Bil Addysg (Cymru) – Rhan 2; Cyngor y Gweithlu Addysg

CYP(4)-01-14 – Papur i'w nodi 7

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/01/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau ynghylch cael gwared ar ddarpariaethau AAA o'r Bil Addysg (Cymru)

CYP(4)-01-14 – Papur i'w nodi 5

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/01/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Llythyr gan Jonathan Edwards AS ynghylch y Bil Addysg (Cymru)

CYP(4)-01-14 – Papur i'w nodi 6

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/01/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Gohebiaeth mewn cysylltiad â'r Bil Addysg (Cymru)

CLA(4)-01-14 – Papur 9 – Llythyr at y Cadeirydd gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

CLA(4)-01-14 – Papur 10  – Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/12/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Dadl ar egwyddorion cyffredinol y Bil Addysg (Cymru)

 

NDM5376 Huw Lewis (Merthyr Tudful a Rhymni)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Addysg (Cymru).

Gosodwyd Bil Addysg (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 1 Gorffennaf 2013.

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar Bil Addysg (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 22 Tachwedd 2013.

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu nad yw rhan 3 wedi ei chynnwys mewn Bil anghenion addysgol arbennig ar wahân i blant a phobl ifanc.

 

Dogfennau Ategol

Bil Addysg (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Adroddiad Y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar Bil Addysg (Cymru)

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Adroddiad ar y Bil Addysg (Cymru)

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.51

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5376 Huw Lewis (Merthyr Tudful a Rhymni)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol  Bil Addysg (Cymru).

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu nad yw rhan 3 wedi ei chynnwys mewn Bil anghenion addysgol arbennig ar wahân i blant a phobl ifanc.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

NDM5376 Huw Lewis (Merthyr Tudful a Rhymni)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol  Bil Addysg (Cymru).

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

0

28

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio o blaid y cynnig er mwyn caniatáu trafodaeth bellach o’r Bil yng Nghyfnod 2 a Chyfnod 3.


Cyfarfod: 03/12/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â Bil Addysg (Cymru)

 

NDM5377 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Addysg (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.37

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5377 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Addysg (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

0

28

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio o blaid y cynnig er mwyn caniatáu trafodaeth bellach o’r Bil yng Nghyfnod 2 a Chyfnod 3


Cyfarfod: 20/11/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau ynghylch Craffu ar Gyfnod 1 y Bil Addysg (Cymru)

CYP(4)-30-13 – Papur i’w nodi 5

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/11/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Adroddiad drafft ar y Bil Addysg (Cymru)

CLA(4)-27-13 – Papur 12:  Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 40

Cyfarfod: 14/11/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Bil Addysg (Cymru) - Cyfnod 1 - Adroddiad drafft

CYP(4)-29-13 – Papur preifat 4

 

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 43

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau.


Cyfarfod: 11/11/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Adroddiad drafft ar y Bil Addysg (Cymru)

CLA(4)-26-13 – Papur 8:  Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 46

Cyfarfod: 07/11/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Addysg (Cymru): Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau (22 Hydref 2013)

FIN(4)-19-13 (PTN2)

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Gwybodaeth bellach gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn dilyn y cyfarfod ar 26 Medi

CYP(4)-28-13 – Papur i'w nodi 5

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Bil Addysg (Cymru) - Cyfnod 1 - Trafod yr adroddiad drafft

CYP(4)-28-13 – Papur preifat 2

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 57

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur ar y materion allweddol. Bydd adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.


Cyfarfod: 04/11/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Adroddiad drafft ar y Bil Addysg (Cymru)

CLA(4)-25-13(p13) – Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/10/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Bil Addysg (Cymru): Cyfnod 1 - trafod y materion allweddol

 

CYP(4)-27-13 – Papur Preifat 1

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 63

Cofnodion:

Oherwydd diffyg amser, nid oedd y Pwyllgor yn gallu trafod y materion allweddol.  Cytunodd y Pwyllgor y byddai’r materion hyn yn cael eu hystyried yn y cyfarfod ar 6 Tachwedd.


Cyfarfod: 24/10/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Bil Addysg (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth - y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn clywed tystiolaeth am y Bil gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau. Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r wybodaeth a ganlyn:

 

Rhestr lawn o ymatebwyr i’r ymgynghoriad ar y Bil Addysg (Cymru);

 

Esboniad o’r hyn sy’n ofynnol o dan y broses adran 160 o’i gymharu â’r cais o dan adran 347;

 

Eglurhad pellach o’r broses o symud plant sydd ag anghenion addysgol arbennig.


Cyfarfod: 10/10/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Addysg (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth - SNAP Cymru a Chynghrair Anghenion Ychwanegol y Trydydd Sector

CYP(4)-25-13 – Papur 1 – SNAP Cymru

CYP(4)-25-13 – Papur 2 – NDCS Cymru ac RNIB Cymru (cymeradwywyd hefyd gan SENSE Cymrumaent oll yn aelodau o Gynghrair Anghenion Ychwanegol y Trydydd Sector

 

Denise Inger, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr – SNAP Cymru

Debbie Thomas – Cynghrair Anghenion Ychwanegol y Trydydd Sector

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan SNAP Cymru a Chynghrair Anghenion Ychwanegol y Trydydd Sector


Cyfarfod: 10/10/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Addysg (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth - Cydffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth a New Directions Education

CYP(4)-25-13 – Papur 3 – New Directions Education

CYP(4)-25-13 – Papur 4 – Cydffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth

 

Gary Williams, Cyfarwyddwr - New Directions Education

Kate Shoesmith, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus  - Cydffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cydffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth a New Directions Education.


Cyfarfod: 02/10/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Addysg (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth - Estyn

CYP(4)-24-13 – Papur 6

 

Ann Keane, Prif Arolygydd

Meilyr Rowlands, Cyfarwyddwr Strategol

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Estyn.


Cyfarfod: 02/10/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Addysg (Cymru): Cyfnod 1 – Sesiwn dystiolaeth - Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC)

CYP(4)-24-13 – Papur 5

 

Angela Jardine, Cadeirydd  

Gary Brace, Prif Weithredwr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru.


Cyfarfod: 02/10/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Addysg (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn Dystiolaeth - Cymdeithas Athrawon a Darlithwyr Cymru (ATL Cymru), yr Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU), Cymdeithas Genedlaethol Prifathrawon Cymru (NAHT Cymru) a Chymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru (ASCL Cymru)

CYP(3)-24-13 – Papur 1 – ATL Cymru

CYP(3)-24-13 – Papur 2 – UCU

CYP(3)-24-13 – Papur 3 – NAHT Cymru

CYP(3)-24-13 – Papur 4 – ASCL Cymru

 

Dr Philip Dixon, Cyfarwyddwr - ATL Cymru

Lisa Edwards, Swyddog Cyswllt Gwleidyddol - UCU

Anna Brychan, Cyfarwyddwr - NAHT Cymru

Robin Hughes, Ysgrifennydd - ASCL Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o ATL Cymru, UCU, NAHT Cymru ac ASCL Cymru.


Cyfarfod: 30/09/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Tystiolaeth mewn cysylltiad â'r Bil Addysg (Cymru)

 

(Amser dangosol 15.30 - 16.30pm)

 

Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau;

Emma Williams, Pennaeth Cymorth i Ddysgwyr, Llywodraeth Cymru;

Gemma Nye, Prif Swyddog Polisi Cyngor y Gweithlu, Llywodraeth Cymru;

Iwan Robert, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru;

Ceri Planchant, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru;

Grace Martins, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru.

 

 

Y Bil Addysg (Cymru)

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=7186

 

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau.

 


Cyfarfod: 26/09/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Addysg (Cymru): Cyfnod 1 – Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

CYP(4)-23-13- Papur 6 – CCAC a CLILC


Dr Chris Llewelyn, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Daisy Seabourne, Rheolwr Polisi Dysgu Gydol Oes, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

TBC, Education Director, ADEW

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Cytunodd y cynrychiolwyr i ddarparu'r wybodaeth ychwanegol a ganlyn:

 

Darpariaethau yn y Bil sy'n ymwneud â chyflog cysylltiedig â pherfformiad;

 

Y system ar gyfer archwilio ysgolion anibynnol yn Lloegr.


Cyfarfod: 26/09/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Addysg (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth gydag Undeb Cenedlaethol yr Athrawon (NUT), Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau (NASUWT) ac Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

CYP(4)-23-13 - Papur 3 - NUT Cymru
CYP(4)-23-13 - Papur 4 – NASUWT

CYP(4)-23-13 – Papur 5 – UCAC

 

Owen Hathway, Swyddog Polisi Cymru, NUT Cymru
Rex Phillips, Trefnydd Cymru, NASUWT

Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o'r NUT, NASUWT ac UCAC.


Cyfarfod: 26/09/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Addysg (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth gydag UNSAIN a'r GMB

CYP(4)-23-13 - Papur 1 - UNSAIN

CYP(4)-23-13 - Papur 2 – GMB

 

Dominic MacAskill, Rheolwr Rhanbarthol - UNSAIN Cymru
Martin Hird, Uwch Drefnydd sy’n gyfrifol am Wasanaethau Cyhoeddus – Rhanbarth De Cymru a De Orllewin Lloegr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o UNSAIN a'r GMB.


Cyfarfod: 25/09/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Goblygiadau Ariannol y Bil Addysg (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papur a chytunodd y Pwyllgor y dylid anfon llythyr at y Gweinidog Addysg a Sgiliau i gael eglurhad o'r costau mewn perthynas â rheoleiddio ymarferwyr addysg.

 


Cyfarfod: 17/07/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Bil Addysg (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 1

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

Bil a Memorandwm Esboniadol

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, a’i swyddogion.