Manylion y penderfyniad

Inquiry into Supply Teaching - Consideration of draft report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Cynhaliodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad i waith athrawon cyflenwi. Cyhoeddwyd yr adroddiad (PDF, 1.3MB) ar ymchwiliad y Pwyllgor ar 16 Rhagfyr 2015.  Cyhoeddwyd ymateb (PDF, 397KB) Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar 3 Chwefror 2016.

 

Tystiolaeth gan y cyhoedd

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ymatebion yr ymgynghoriad yma.

 

Arolwg

Fel rhan o'r ymchwiliad, roedd y Pwyllgor hefyd am wybod a oedd y defnydd o athrawon cyflenwi yn effeithio ar ddisgyblion, ac os oedd, ym mha ffordd. Cynhaliodd y Pwyllgor arolwg ar gyfer pobl ifanc ac arolwg ar gyfer rhieni a gofalwyr. Cyhoeddwyd crynodeb o ganlyniadau'r (PDF, 1MB) arolwg hefyd ar 16 Rhagfyr 2015.

 

Penderfyniadau:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr argymhellion drafft.  Bydd yr adroddiad drafft yn cael ei drafod yng nghyfarfod yr wythnos nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 17/11/2015

Dyddiad y penderfyniad: 12/11/2015

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/11/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad

  • Cyfyngedig  View reasons restricted
  •