Adroddiadau ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol

Mae Comisiwn y Senedd yn cyhoeddi Adroddiad ar Berfformiad Corfforaethol. Defnyddir y lliwiau Coch, Oren a Gwyrdd i gyfleu cyflawniad o ran perfformiad mewn ffordd syml, gan dderbyn yr angen am rywfaint o oddrychedd.

 

Ers mis Medi 2017 mae’r Adroddiad ar Berfformiad Corfforaethol wedi’i gyhoeddi yn Adroddiad Blynyddol Comisiwn y Senedd.

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Comisiwn;

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/08/2014

Dogfennau